Według niej premier złożył taką deklarację po spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso w Brukseli.

Wydane oddzielnie oświadczenie Orbana głosi, że rząd szybko wprowadzi proponowane zmiany do kontrowersyjnej ustawy o banku centralnym i podejmie dalsze konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie rozwiązania sporu, który blokował rozpoczęcie rozmów.

"Jeśli chodzi o Narodowy Bank Węgier, rząd szybko i na pełną skalę poczyni niezbędne kroki w zgodzie ze zgłoszonymi dotąd propozycjami" - oświadczył premier. Dalszego komentarza na temat przebiegu rozmów z Barroso nie przedstawił.