Wcześniej Unia Europejska prognozowała, że PKB Grecji zmniejszy się w 2012 roku o 4,75 proc.

Prowopulos wezwał partie polityczne, by po wyborach parlamentarnych 6 maja unikały kwestionowania podjętych przez Grecję surowych przedsięwzięć oszczędnościowych, gdyż polityczna niepewność miałaby "szczególnie dotkliwe" skutki dla gospodarki.