Grupa Polpharma podpisała umowę zakupu pakietu 85,14% akcji Polfy Warszawa od Polskiego Holdingu Farmaceutycznego i Skarbu Państwa. Wartość 100% akcji spółki wyniosła 957 mln zł, podało MSP na stronie internetowej.

"Oferta Polpharmy okazała się najatrakcyjniejsza spośród wszystkich złożonych przez inwestorów z całego świata. Polska firma zaproponowała nie tylko najlepsze warunki cenowe, ale też przedstawiła plan nakładów inwestycyjnych na rozwój Polfy Warszawa; wyniósł on kilkadziesiąt milionów złotych.

W umowie sprzedaży akcji Polfy Warszawa zawarte zostały również gwarancje zatrudnienia dla jej pracowników" - podano w komunikacie.

Podpisanie umowy oznacza, że zakończył się proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego, w 100-proc. należącego do Skarbu Państwa. Polpharma to największy polski producent leków generycznych.

Jest podmiotem zależnym spółki Genefar. Aktywnie działa na rynkach zagranicznych, w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Łączna roczna sprzedaż produktów oferowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Polpharma wynosi około 600 mln USD.

Polfa Warszawa pod względem liczby zatrudnianych osób, jak i sprzedawanych produktów, plasuje się wśród liderów polskiej branży farmaceutycznej. W portfolio Polfy znajduje się ponad 140 różnych leków, które są dystrybuowane na terenie kraju oraz eksportowane do kilkudziesięciu państw na całym świecie.

Wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał warunkową zgodę na przejęcie Polfy Warszawa przez Polpharmę. Zgodnie z nałożonym warunkiem, Polpharma m.in. będzie musiała w ciągu 18 miesięcy od wydania decyzji wyzbyć się wszelkich praw do 3 leków produkowanych przez nią lub Polfę Warszawa: Polocard lub Acard (leki przeciwzakrzepowe), Cipronex lub Proxacin (fluorochinolony) oraz Sulfacetamidum natrium lub Sulfacetamidum WZF 10% HEC.

Sprzedaż musi nastąpić na rzecz inwestora nienależącego do grupy kapitałowej Polpharmy oraz nie współkontrolowanego przez żaden podmiot z tej grupy.