Nie oddamy Unii pieniędzy, które miały iść na kluczowe projekty w e-administracji. Posłużą one do innych celów - mówi w wywiadzie dla DGP Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Resorty rozwoju regionalnego oraz administracji i cyfryzacji zdecydowały, że do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości wstrzymują certyfikację projektów dotyczących e-administracji. Czy to uspokoi Komisję Europejską?

Spodziewając się, że dotacje na e-administrację, czyli na 7. oś priorytetową programu Innowacyjna Gospodarka, będą miały wstrzymaną przez Brukselę certyfikację, zdecydowaliśmy, że sami zawieszamy rozliczanie tych projektów do czasu przyjęcia przez KE naszych wyjaśnień. Na taką decyzję wpływ miały dwie kwestie. Przede wszystkim – choć wyroków w tej sprawie jeszcze nie ma – podejrzenie korupcji w Centrum Projektów Informatycznych. Po drugie – problemy przy realizacji systemów dla e-zdrowia.