Wzrost polskiego PKB w br. wyniesie 2,6 proc., a w 2013 r. 3,2 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w kwietniowej edycji World Economic Outlook. MFW we wrześniu prognozował dynamikę PKB w 2012 r. na 3 proc.; w grudniu obniżył prognozę do 2,5 proc.

"Krótkookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego w rozwijających się gospodarkach europejskich będą silnie związane z rozwojem w trzonowych krajach strefy euro. W scenariuszu bazowym znaczna część negatywnego wpływu spowolnienia w strefie euro pod koniec 2011 r. już została zaabsorbowana, a dynamika handlu i produkcji powinna w 2012 r. przyspieszyć, zarówno w strefie euro, jak i na świecie" - napisano w kwietniowym raporcie.

MFW prognozuje, że PKB w 2012 r. w strefie euro obniży się o 0,3 proc., a w 2013 r. wzrośnie o 0,9 proc.

MFW spodziewa się, że średnioroczny CPI obniży się do 3,8 proc. w 2012 r. i 2,7 proc. w przyszłym roku. W poprzednim WEO Fundusz prognozował, że średnioroczny CPI w 2012 r. wyniesie 2,8 proc.

"Inflacja w drugiej połowie 2011 r. w wielu gospodarkach osłabła, a w związku ze spowalniającymi cenami surowców, powinna nadal być pod kontrolą. Tam, gdzie inflacja wzrosła lub utrzymywała się powyżej celu, wynikało to głównie z jednorazowych czynników jak wzrost cen energii czy podatków pośrednich" - napisano w kwietniowym WEO.

"W rozwijających się gospodarkach Europy, presja inflacyjna w wielu krajach powinna znacznie się zmniejszyć, co da bankom centralnym przestrzeń do kolejnego poluzowania polityki" - dodano.