Rząd opowiedział się we wtorek za ujednoliceniem sposobu liczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Rada Ministrów przyjęła założenia do nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.

CIR wskazał w informacji, że założenia przygotował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim zostaną wdrożone przepisy dyrektywy Komisji 2011/90/WE z 14 listopada 2011 r. Zawiera ona dodatkowe kryteria niezbędne do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach" - napisano w komunikacie.

CIR wskazał, że według projektodawców, obecne przepisy nie oddają rzeczywistej sytuacji na rynku. Rządowe służby prasowe poinformowały, że do projektu nowelizacji ustawy będą wdrożone rozwiązania dotyczące m.in.: umów o kredyt innych niż umowy o kredyt na rachunku bieżącym; umów o kredyt odnawialny, dla których nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, bądź jeśli data zawarcia umowy nie jest znana.

Reklama

UOKiK napisał w przygotowanym przez siebie dokumencie, że "jednolity sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest niezbędny dla realizacji celów dyrektywy - umożliwienia konsumentom porównania ofert kredytodawców z różnych państw członkowskich".