Eksport w okresie styczeń-luty 2012 r. wzrósł o 2,2% w ujęciu rocznym i osiągnął 21,4 mld euro, zaś import - o 1,0% r/r i wyniósł 23,4 mld euro, podano także.

W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 14,7 mld euro. GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 27,9 mld USD, a import 30,5 mld USD (wzrost odpowiednio o 0,1% i spadek o 0,8%).

Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 2,6 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2,9 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 13,5 mld zł (minus 4,0 mld USD, minus 3,1 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,0 mld zł (minus 3,0 mld USD, minus 2,3 mld euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 14,8 mld zł (4,4 mld USD, 3,4 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 16,4 mld zł (4,8 mld USD, 3,7 mld euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,2% (w tym UE 78,2%), a w imporcie 62,7% (w tym UE 55,6%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 79,9%) i 66,7% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie. 

Mniejszy eksport do Niemiec

"Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,4 pkt i wyniósł 26,3%, a w imporcie – o 0,6 pkt i stanowił 20,9%. Dodatnie saldo wyniosło 3,2 mld zł (1,0 mld USD, 0,7 mld euro), wobec 2,4 mld zł (0,8 mld USD, 0,6 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku." - czytamy dalej.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Czech, Francji, Niemiec, na Węgry, do Szwecji i Włoch, a importu z Rosji, Chin, Korei Południowej, Czech, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, podał także GUS.