Odpowiedzą na to dawno już zadane pytanie, stał się marketing społeczny. Definicji tego zjawiska mamy wiele, wszystkie jednak jasno określają jego cel- zdrowsze społeczeństwo, będące wynikiem wykorzystania technik marketingowych umiejętnie połączonych z naukami społecznymi.

Aby jednak dokonywać trwałych i znaczących zmian społecznych, niezbędne jest konsekwentne i przede wszystkim długofalowe działanie. Reklama społeczna jest najczęściej wykorzystywanym, jednak tylko jednym z elementów marketingu społecznego, który aby być skutecznym, powinien być wzbogacony o zintegrowane działania różnorodnych podmiotów. Mogą być to organizacje lub instytucje społeczne, firmy komercyjne i szeroko rozumiane środowisko komunikacji marketingowej media, agencje reklamowe, agencje PR a także artyści, politycy, dziennikarze.

Równanie jest zatem proste - im skuteczniejsze narzędzia użyte w kampanii społecznej, tym lepsze efekty w postaci zmiany postaw i dalej - zdrowsze społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest, aby dziedzinę marketingu społecznego rozwijać i promować. Taki cel postawili sobie założyciele Fundacji Komunikacji Społecznej, a organizowany przez nią konkurs Kampania Społeczna Roku jest odzwierciedleniem tych dążeń.

Z roku na rok, konkurs Fundacji zmienia się, a organizatorzy starają się dostosować jego formę do aktualnie poruszanych problemów społecznych.

W tym roku nowością jest zaangażowanie internautów do wyboru m.in. najlepszych kampanii 1%, na stronie http://www.kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie_new.php

Można oddać głos na zgłoszoną do konkursu kampanię 1%, pięć najlepszych kampanii trafi pod obrady jury. W kategorii 1 % nagrodą jest czas emisyjny o wartości 100 000 zł do wykorzystania w roku 2013 w okresie rozliczania się z podatku.

O pozytywnych trendach w dziedzinie reklamy społecznej świadczyć może również rosnąca popularność serwisu www.kampaniespoleczne.pl – koncentruje się na dobrym obliczu marketingu i komunikacji społecznej. Publikuje codziennie aktualizowane, bieżące informacje o reklamach społecznych z Polski i ze świata, o marketingu społecznym, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), marketingu zaangażowanym społecznie (CRM), prawdziwych public relations, o badaniach, które ujawniają skuteczność (albo nieskuteczność) w kampaniach społecznych; o głośnych kontrowersjach, najlepszych kreacjach reklamowych, troskliwym dizajnie, najciekawszych projektach zaangażowanych społecznie, narzędziach komunikacji i mediach.