W komunikacie MFW podkreślono, że "z uwagi na bardzo trudne warunki zewnętrzne i wewnętrzne program portugalskich reform jest podstawą osiągnięcia sukcesu, odzyskania zaufania rynków i wzrostu gospodarczego".

MFW podkreślił też konieczność redukcji deficytu budżetowego Portugalii.

Wraz z tą sumą Portugalia otrzymała już od MFW 18,56 mld euro w ramach pożyczki w wysokości 27,6 mld euro, przyznanej temu krajowi w maju 2011 roku.

Portugalia to trzeci po Grecji i Irlandii kraj strefy euro, który korzysta z zagranicznej pomocy finansowej

Zachodni kredytodawcy ustalili pod koniec lutego, że Lizbona spełnia warunki postawione jej w zamian za międzynarodowy pakiet pomocowy w wysokości 78 mld euro.

Portugalia, trzeci po Grecji i Irlandii kraj strefy euro, który korzysta z zagranicznej pomocy finansowej, realizuje program reform i oszczędności uzgodniony w maju 2011 roku. Jednym z jego warunków jest obniżenie w tym roku deficytu budżetowego do 4,5 proc. PKB (w ubiegłym roku wyniósł 5,9 proc. PKB).

Komisja Europejska szacuje, że portugalska gospodarka skurczy się w tym roku o 3,3 proc. PKB. Bezrobocie, które w ostatnim kwartale 2011 roku sięgnęło rekordowego poziomu 14 proc., pod koniec tego roku powinno ustabilizować się na poziomie 14,5 proc.