Aż 95 proc. zagranicznych przedsiębiorców, którzy wybrali Polskę na miejsce inwestycji, ponownie ulokowałoby u nas przedsięwzięcia biznesowe – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.
Najwyżej punktowali Polskę za kwalifikacje, motywację oraz produktywność pracowników. Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach znalazły się: stabilność polityczna, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, jakość szkolnictwa wyższego oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.
W tegorocznej edycji nieco gorzej niż z 2011 r. inwestorzy oceniali kondycję naszej gospodarki: 37 proc. ankietowanych, o 13 pkt proc. mniej niż rok temu, oceniło ją jako dobrą. Dla 54 proc. jest zadowalającą, a według 9 proc. – zła. Najgorzej zagraniczni przedsiębiorcy oceniają administrację publiczną i system podatkowy. Słabymi punktami są też mała przejrzystość przetargów publicznych oraz infrastruktura.
W przeprowadzonym w lutym 2012 roku badaniu udział wzięło 186 przedsiębiorstw z różnych krajów. 40 proc. firm pochodziło z sektora usług, 24 proc. handlowego, 16 proc. to przemysł przetwórczy, 14 proc. – budownictwo, a 6 proc. – sektor energii, wodociągów i utylizacji śmieci.