"To jeden z tych rzadkich przypadków, gdy projekt przynosi korzyść nie tylko obywatelowi, ale także instytucji" - powiedział Zbigniew Augustynowicz z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP podczas czwartkowej konferencji prasowej, podsumowującej projekt "Pieniądze oraz usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro".

Dzięki wsparciu NBP w styczniu i lutym fundacja Vis Maior przeprowadziła w całym kraju warsztaty, podczas których uczono osoby niewidome i słabowidzące korzystać z produktów i usług bankowych. Służyły temu m.in. tłoczone - w druku wypukłym - wielkoformatowe banknoty i monety oraz specjalne portfele i bilonówki ułatwiające rozpoznawanie i przechowywanie pieniędzy.

"W ramach projektu przygotowaliśmy też specjalną broszurę na temat produktów bankowych wydaną drukiem powiększonym i w alfabecie Braille'a" - powiedziała dr Marta Pietrzykowska z fundacji Vis Maior podczas konferencji.

Dodała, że oprócz funkcji edukacyjnej warsztaty miały na celu poznanie problemów, z jakimi niewidomi borykają się w kontaktach z bankami. Okazało się, że problemem jest podpis klienta wymagany przy wielu transakcjach, gdyż wielu niewidomych nie umie podpisać sie czytelnie.

Pietrzykowska pochwaliła banki za bankomaty głośnomówiące i strony internetowe w wersji audio, ale pod warunkiem, że nie są zbyt skomplikowane. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących stosują już PKO BP i Millennium.

Fundacja Vis Maior od 2002 r. wspiera aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym, prowadzi warsztaty: psychologiczne, ekonomiczne, prawne, z zakresu poradnictwa zawodowego, twórczego myślenia i rozwijania pasji, a także m.in. rehabilitację, doskonalenie kwalifikacji zawodowych i szkolenie psów przewodników dla niewidomych.