"W 2019 r. rozpoczną się dyskusje dotyczące renegocjacji kontraktu gazowego z Gazpromem. Musimy wówczas mieć możliwości zwiększenia wydobycia własnego, by poprawić naszą pozycję negocjacyjną. Kluczem powodzenia wydobycia gazu z łupków jest rynek" - powiedział Budzanowski.

Większe wydobycie oznacza większą konsumpcję

"Musimy tworzyć rynek - myślę tu o chemii, elektroenergetyce, petrochemii i eksporcie, bo na dziś w Polsce nie bylibyśmy w stanie go konsumować" - dodał.

Budzanowski poinformował, że resort rozpoczyna prace nad projektem budowy terminalu do skraplania gazu na eksport.

Jest projekt budowy terminala na gaz skraplany

"Rozpoczynamy prace nad projektem budowy terminala do skraplania gazu na eksport. (...) W ciągu 2 lat będziemy wiedzieć, jaki jest potencjał wolumenów wydobycia" - powiedział.

W połowie marca minister informował, że na przełomie 2014 i 2015 roku realne jest wydobycie gazu łupkowego w kraju na poziomie 0,5 mld - 1 mld m sześc. Dodał wtedy, że jednocześnie resort powinien rozpocząć przygotowywanie infrastruktury, którą tworzy się wokół wydobycia gazu z łupków, czyli gazociągów i nowego terminalu gazu skraplającego.