"Złoty na pewno jest walutą, która w dłuższym horyzoncie czasowym będzie się wzmacniać, bo polska gospodarka staje się coraz silniejsza" - dodał szef banku centralnego.

W komunikacie po marcowym posiedzeniu rada Polityki Pieniężnej (RPP) podkreśliła, że spadkowi inflacji sprzyja m.in. aprecjacja złotego obserwowana na początku bieżącego roku.

Belka podkreślił także w wywiadzie, że NBP udało się nie dopuścić do destabilizacji rynku walutowego, czemu służyły interwencje na rynku walutowym.