Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w lutym w ujęciu rok do roku o 27,5 proc., po wzroście o 17,9 proc. w styczniu - poinformował GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 10,3 proc. w porównaniu ze wzrostem o 8,5 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.