Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła od LOT spółkę LOT Aircraft Maintenance Services, która serwisuje w Warszawie samoloty.
W LOT AMS strajkuje obecnie 95 proc. załogi. Związki domagają się tam podwyżki płac. LOT AMS to dawna baza techniczna przewoźnika, która została wyodrębniona w osobną spółkę w 2010 r. Przeszło do niej z LOT około 850 pracowników. Twierdzą oni, że w tym samym czasie stracili około 40 proc. pensji. Teraz chcą, aby zwrócono im te pieniądze, czyli średnio około 2 tys. zł na osobę. Zarząd spółki nie widzi na to szans.
Z drugiej strony, wraz ze sprzedażą LOT AMS, dobiegła też końca reorganizacja grupy kapitałowej LOT. Narodowa linia zakończyła zbywanie aktywów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością podstawową. Wcześniej sprzedała m. in. terminal cargo czy nieruchomość przy ul. 17 Stycznia.
Wiadomo, że ARP nie zostanie w firmie jako akcjonariusz na długo. Najprawdopodobniej pakiet akcji zostanie zaoferowany także inwestorowi, który zdecyduje się w końcu kupić LOT.