Produkcja odbiorników telewizyjnych na świecie zmniejszyła się w 2011 roku po raz pierwszy od 6 lat - podaje serwis advanced-television.com.

Produkcja telewizorów na świecie zmniejszyła się w 2011 roku po raz pierwszy od czasu, gdy firma NPD DisplaySearch rozpoczęła zbieranie danych na ten temat w 2004 roku. Dostawy skurczyły się o 0,3 proc. do 247,7 mln sztuk. Wprawdzie nieco więcej, bo o 7 proc. do 205 mln egzemplarzy zwiększyły się dostawy telewizorów z ekranem ciekłokrystalicznym, LCD – jednak jest to znaczny spadek tempa wzrostu w porównaniu z dwucyfrowym wskaźnikiem z poprzedniego roku. Telewizory plazmowe poszły w dół o 7 proc. do 17,2 mln sztuk, natomiast produkcja tradycyjnych telewizorów kineskopowych, CRT, spadła aż o 34 proc.

„Na słabszy popyt na telewizory w 2011 roku składa się wiele przyczyn i wyniki te są znacznie poniżej oczekiwań producentów” – mówi Paul Gagnon, dyrektor badań NPD DisplaySearch ds. rynku TV w Ameryce Północnej. „Niski poziom dostaw po części wynikał z nadmiernych zapasów zgromadzonych na początku 2011 roku na rynkach USA i europejskim, a także z powodu ostrego spadku popytu w Japonii po zakończeniu sponsorowanego przez rząd programu wymiany odbiorników w latach 2009-2010” – dodaje Gagnon.

W czwartym kwartale zeszłego roku globalne dostawy telewizorów spadły o 4 proc. do 74,2 mln sztuk, a liczba odbiorników LCD wzrosła jedynie o 1 proc. Największy spadek zanotowano w Japonii i w Europie Zachodniej przy minimalnym wzroście w Ameryce Północnej. Natomiast na tych trzech dojrzałych rynkach dostawy spadły łącznie o 21 proc.; dość dynamiczny wzrost, o 12 proc., utrzymywał się w gospodarkach rozwijających się. Na odbiorniki ciekłokrystaliczne LCD przypada obecnie 86,5 proc. światowego rynku, natomiast w całym 2011 roku sprzedano ponad 24 mln egzemplarzy telewizorów 3D, które stanowią mniej niż 10 proc. całego rynku.