Na rynek trafiły nowe produkty strukturyzowane, powiązane z ropą naftową.
Przez rok baryłka ropy podrożała o 10 proc., do 125 dol. Inwestorzy upatrują w tym surowcu okazji inwestycyjnej, mając na uwadze spore prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej. – W przypadku scenariusza wojennego cena wystrzeliłaby może nawet do 180 dol. – uważa Paweł Kordala, analityk X-Trade Brokers DM.
Instytucje finansowe odpowiadają na popyt ze strony inwestorów, oferując m.in. produkty strukturyzowane oparte na ropie. Do 16 marca trwa subskrypcja produktu Nord Reflex w Banku DnB Nord, a do 23 marca można zapisywać się na Certyfikat Bonus Limitowany Powiązany z Ropą, oferowany przez Deutsche Bank. Pierwszy z produktów pozwala zarobić zarówno na spadku, jak i wzroście ceny kontraktów terminowych na ropę Brent, jeśli jej cena w czasie jego trwania utrzyma się w określonym z góry przedziale. Maksymalny zysk to 55 proc. w okresie 3 lat. Jeżeli którakolwiek z barier zostanie przekroczona, zarobek wyniesie 3 proc. Certyfikat Deutsche Banku zakłada osiągnięcie 17 – 22 proc. zysku w skali 18 miesięcy. Wysokość zysku uzależniona jest od tego, jakie będą ceny surowca na początku (30 marca br.) i końcu inwestycji (30 września 2013 r.).
Czy te produkty spełnią oczekiwania inwestorów? Eksperci mają wątpliwości. Zarówno Paweł Kordala, jak i Wojciech S. Kowalski, główny analityk Efix DM, wskazują, że sytuacja na rynku ropy jest w ostatnich latach bardzo dynamiczna, a zmiana ceny surowca o nawet 70 proc. w ciągu roku jest możliwa. Obydwaj podkreślają, że gdyby doszło do tak dużych wahań ceny, produkty naruszyłyby bariery i nie przyniosłyby przyzwoitych zysków.
Do tej pory struktury oparte na ropie nie przynosiły dużych zysków. Surowcowa Obligacja Oszczędnościowa Banku BGŻ nie dała zarobić. Kopalnia Zysków I i II Noble Banku przyniosły – odpowiednio – 3,75 proc. i 4 proc. średniorocznego zarobku. DB Magiczna Trójka oferowana przez DM PKO BP dała roczną stopę zwrotu na poziomie 0,25 proc., a kolejna edycja tego produktu dochodów nie dała. Lokata Inwestycyjna 1Y Ropa Banku Handlowego przyniosła 2,44 proc. średniorocznego zysku.