"Po wprowadzeniu zapowiadanych w expose premiera reform strukturalnych w życie i przy utrzymaniu stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego, sądzę, że i rating długoterminowy Polski zostanie podwyższony" - powiedział PAP Radziwiłł, komentując przyznanie Polsce przez agencję Moody's ratingu Prime-1 dla krótkoterminowego zadłużenia.

Długoterminowe zadłużenie Polski ma rating na poziomie A2, perspektywa ratingu jest stabilna.

"Myślę, że nadanie Polsce najwyższego ratingu krótkoterminowego przez Moody's jest symptomatyczne, podkreśla naszą rosnącą wiarygodność i przewidywalność. Jest to kolejny sygnał przesuwający nasz kredyt w kierunku najbardziej wiarygodnych krajów europejskich" - podkreśla wiceminister finansów.

"Rynki, już dyskontują tę ewolucję - rentowność naszych papierów złotowych jest najniższa od 6 lat. Również popyt na nasze obligacje jest rekordowy. Także koszt naszych obligacji zagranicznych obniżył się w granicach jednego punktu procentowego" - dodaje.