Agencja ratingowa Fitch podwyższyła we wtorek do B- notę Grecji z kategorii "ograniczonej niewypłacalności". Jest to związane z przeprowadzeniem przez Grecję restrukturyzacji jej długu poprzez wymianę obligacji posiadanych przez prywatnych inwestorów.

Nota B- oznacza najniższy poziom papierów o charakterze wysoce spekulacyjnym.

Taki status przyznano obligacjom emitowanym zgodnie z prawem greckim, podczas gdy jeszcze niższy status C zachowano dla tych papierów Grecji, które podlegają prawu obcemu.

Jednocześnie Fitch zachował dla Grecji perspektywę stabilną

Reklama

Ateny przeprowadziły ostatnio restrukturyzację tej części długu publicznego, która znajdowała się w portfelach prywatnych inwestorów. Instytucje finansowe posiadające łącznie 85,8 proc. greckich obligacji na sumę 177 miliardów euro, regulowanych przez prawo greckie, zgodziły się na tę wymianę.

W przypadku obligacji regulowanych przez prawo obce (29 miliardów euro) udział w programie wymiany wyniósł 69 proc.

Wartość nowych obligacji będzie o 53,5 proc. niższa; w sumie - z uwagi na niższe oprocentowanie i dłuższy okres zapadalności - prywatni inwestorzy stracą ok. 74 proc. Zadłużenie Grecji zmniejszy się w ten sposób o ponad 105 miliardów euro.

Wymiana obligacji była jednym z warunków uzyskania drugiego pakietu międzynarodowej pomocy finansowej od UE, MFW i Europejskiego Banku Centralnego (130 mld euro), bez której Grecja musiałaby jeszcze w tym miesiącu ogłosić bankructwo.

Po wyemitowaniu nowych obligacji w poniedziałek oczekiwano podniesienia noty Grecji przez agencje ratingowe.