Jako powód podano znaczne narażenie cypryjskiego sektora bankowego na skutki greckiego kryzysu zadłużenia. Przewiduje się, że rząd Cypru będzie musiał wspierać zagrożone banki.

W styczniu rating Cypru obniżyła do poziomu śmieciowego agencja Standard&Poor's. W ratingu agencji Fitch Cypr utrzymuje się jeszcze o jeden punkt powyżej poziomu "śmieciowego".