Przewozy Regionalne odnotowały w 2011 roku 55 mln zł starty netto - poinformowała w poniedziałek dziennikarzy prezes spółki Małgorzata Kuczewska- Łaska. W 2010 r. strata netto przewoźnika wynosiła ok. 170 mln zł.

Prezes spółki poinformowała, że w wyniku finansowym netto za 2011 rok zawarto odsetki od długu wobec zarządzającej infrastrukturą spółki PKP PLK, które wynosiły ok. 73 mln zł. W sumie Przewozy Regionalne są winne PKP PLK ok. 400 mln zł. Kuczewska-Łaska zaznaczyła, że to wyniki jeszcze przed audytem.

"Przewozy Regionalne pierwszy raz odkąd spółkę przejęły samorządy, odnotowały zysk w działalności operacyjnej, wyniósł on 8 mln zł" - powiedziała prezes. Dodała, że w tym roku strata netto powinna zmniejszyć się do 41 mln zł, przy czym zysk z działalności operacyjnej powinien sięgnąć 20 mln zł. W prognozowaną stratę netto spółki za 2012 r. wkalkulowano ok. 59 mln zł odsetek od zadłużenia wobec PKP PLK.

Kuczewska-Łaska poinformowała, że trwają mediacje z PKP PLK odnośnie sposobu spłaty zadłużenia, strata za 2012 r. może być więc nieco mniejsza niż zakłada zarząd. "Mamy pewne propozycje dla PKP PLK, ale nie chciałabym ich omawiać, zanim ta spółka się z nimi nie zapozna" - dodała prezes.

Reklama

Zaznaczyła, że wyniki spółki systematycznie się poprawiają: w 2009 r. strata sięgnęła prawie 300 mln zł, w 2010 r. było to natomiast prawie 170 mln zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła w 2009 r. ok. 266 mln zł, a rok później strata ta sięgnęła 119 mln zł.

Przewozy Regionalne to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Spółka należy do samorządów 16 województw i zatrudnia ok. 13,5 tys. pracowników. W wyniku restrukturyzacji, od grudnia 2008 r. zatrudnienie spadło o ok. 3 tys. osób.