Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2012 r. - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa został ostatecznie przyjęta przez Sejm 2 marca br. (po tym, jak 16 lutego Senat wprowadził do ustawy 11 poprawek, z czego 10 zostało później przyjęte przez Sejm).

Ustawa przewiduje, że dochody budżetu centralnego wyniosą w tym roku 293,77 mld zł, wydatki - 328,77 mld zł, a deficyt zamknie się kwotą 35,0 mld zł.

Ustawa przewiduje ostrożnie, że wzrost PKB wyniesie 2,5 proc.

Reklama

Prezydent przypomniał, że przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2012 r. wyniesie 2,5%, stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 12,3%, zaś średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 2,8%.

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie ok. 2,9% PKB, czyli zmniejszy się w stosunku do sytuacji z roku 2011 (4,2% PKB).

Z przyjętych założeń wynika również, że w roku 2012 państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 20,2 mld zł, zaś relacja długu do PKB, po wzroście do 53,7% w 2011 r., obniży się do 52,4%.