Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1 proc. – podał bank w poniedziałkowym komunikacie.

Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżniają PKO na tle banków europejskich.

Skonsolidowany zysk netto za 2011 rok wzrósł o 18,4 rok do roku i stanowił blisko 25 proc. zysków całego krajowego sektora bankowego. W samym czwartym PKO BP zarobił 952 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

Jednym z najważniejszych czynników, które zaowocowały historycznie wysokim poziomem zysku netto, była bardzo dobra efektywność działania grupy kapitałowej banku. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł na koniec 2011 roku o 2,1 pp. r/r do poziomu 39,6 proc.

Wysoki poziom zysku netto oraz bardzo dobra efektywność działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego znalazły odbicie we wskaźnikach rentowności. Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł według stanu na koniec 2011 roku 17,5 proc. (wzrost o 2,6 pp. r/r), a zwrot z aktywów (ROA) 2,1 proc. (wzrost o 0,1 pp. r/r).

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego według stanu na koniec 2011 roku wyniosła 190,7 mld zł. Oznacza to roczny wzrost o 21,1 mld zł, będący efektem dynamicznego wzrostu kredytów netto (+11 mld zł r/r), finansowanego wzrostem depozytów klientów (+13,5 mld zł r/r) oraz emisją obligacji. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania poprawił się w ciągu roku o 3,6 pp. i wyniósł 88,4 proc., a współczynnik wypłacalności utrzymał się na bezpiecznym poziomie 12,4 proc. – wynika z komunikatu służb prasowych PKO BP.