Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 69 mld 280,1 mld zł, czyli o 9,9 proc.

Zadłużenie krajowe - 524 mld zł

Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec grudnia 524 mld 692,7 mln zł, co oznacza spadek o 5 mld 314 mln zł (1 proc.) wobec listopada 2011 r. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 17 mld 682,1 mln zł, czyli o 3,5 proc.

Zadłużenie zagraniczne - 246 mld zł

Zadłużenie zagraniczne w grudniu 2011 r. wyniosło 246 mld 438 mln, co oznacza spadek wobec listopada o 5 mld 666,2 mln zł, czyli o 2,2 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne wzrosło o 51 mld 598 mln zł, czyli o 26,5 proc.

Ministerstwo finansów podało, że na koniec grudnia 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 5,40 lat (wobec 5,38 na koniec grudnia 2010 r.).

Średni okres zapadalności długu krajowego na koniec grudnia wyniósł 4,25 roku, a średni okres zapadalności długu zagranicznego wyniósł 7,77 roku.

Zgodnie z informacją MF, według stanu na koniec grudnia 2011 r., w 2012 r. zapadają obligacje rynkowe o wartości 88 mld 433 mln zł, bony skarbowe o wartości 12 mld 14 mln zł oraz obligacje oszczędnościowe warte 1 mld 933 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło na koniec grudnia 2011 r. 68 proc. całości zadłużenia wobec 67,8 proc. na koniec listopada 2011 roku. Zadłużenie w euro wyniosło 21,4 proc., wobec 21,7 proc. na koniec listopada 2011 r. Zadłużenie w dolarach wyniosło 5,8 proc., wobec 5,7 proc. na koniec listopada 2011 r. Zadłużenie w pozostałych walutach (frank szwajcarski, jen) wyniosło 4,8 proc., czyli tyle samo, co na koniec listopada 2011 r.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec grudnia 2011 roku, wynosi 3 mld 807 mln euro, w 2013 roku 3 mld 760 mln euro, w 2014 r. 4 mld 570 mln euro.