Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że nie będzie komentować tych doniesień.

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40 proc. a w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc - podaje spółka. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto.

Dotychczas udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym PGE wynosił 69,29 proc.

W czwartek na zamknięciu notowań kurs akcji PGE wynosił 19,37 zł.