Najnowszy pakiet pomocy dla Grecji przyznany przez kraje strefy euro przewiduje przeznaczenie około 40 mld euro na rekapitalizację banków tego kraju. Jest to kwota czterokrotnie większa od środków przewidzianych na ten cel w ramach pierwszej pomocy – powiedział jeden z europejskich polityków cytowany przez agencję Bloomberg.

Wzrost funduszy na wzmocnienie bilansów greckich banków ma odzwierciedlać znacznie głębszą niż zakładano recesję w tym kraju oraz równoważyć straty, jakie poniosą lokalni kredytodawcy podczas planowanej wymiany obligacji – powiedział dzisiaj wspomniany polityk reporterom w Brukseli zastrzegając sobie anonimowość.

Ponad 10 mld euro z pierwszego pakietu pomocowego dla Grecji na dokapitalizowanie banków nie zostało wykorzystane. W tej sytuacji środki na ten cel dostępne w ramach drugiej pomocy wzrastają do prawie 50 mld euro – podkreślił europejski oficjel.

Drugi pakiet pomocowy opiewa w sumie na 130 mld euro, podczas gdy pierwszy, przyznany dwa lata temu, wyniósł 110 mld euro.

Monitoring od wewnątrz

Plan ratunkowy przewiduje m.in. wzmocnienie nadzoru nad Grecją i ustanowienie w Atenach stałej misji Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, której zadaniem będzie udzielanie pomocy rządowi Grecji przy modernizacji państwa - informuje PAP.

W ramach nowego pakietu utworzone zostanie specjalne konto, na którym znajdować się będzie dość pieniędzy na obsługę greckiego zadłużenia przez trzy miesiące.