Krajowa Spółka Cukrowa wypracowała 283 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrachunkowym 2010/2011 (zakończonym 30 września 2011 r.), wzrost o ponad 50 proc. r/r, podała spółka w komunikacie.

Przychody grupy kapitałowej wzrosły w tym okresie o ponad 18% do niemal 1,8 mld zł.

"Ubiegłoroczne inwestycje osiągnęły wartość ok. 188 mln zł – skupiały się na obszarach związanych z surowcem i magazynowaniem.

KSC wyprodukowała 700 cukru

Z końcem stycznia spółka zakończyła bardzo korzystną kampanię cukrowniczą 2011/12. W ramach niej skupiła 4,4 mln ton buraków cukrowych, z których wyprodukowała 700 tys. ton cukru" – czytamy w komunikacie.

Prezes spółki Marcin Kulicki podkresla, że program inwestycyjny i reorganizacja firmy pozwoliła unowocześnić produkcję i zwiększyć powierzchnie magazynowe we wszystkich siedmiu cukrowniach. "Dzięki silnemu popytowi na nasze produkty oraz wzrostowi efektywności działalności, kolejny rok zakończyliśmy dobrymi wynikami finansowymi. Osiągnięte zyski pozwalają nam planować dalszy intensywny rozwój, dzięki czemu będziemy umacniać pozycję rynkową zarówno na rynku krajowym, jak i w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej" - powiedział Kulicki, cytowany w komunikacie.

KSC Spółka podała, że duże znaczenie dla osiąganych wyników ma przeprowadzona w ostatnich latach restrukturyzacja i optymalizacja kosztów działania KSC. W ostatnich latach spółka m.in. skoncentrowała produkcję w 7 głównych zakładach i przeprowadziła racjonalizację zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść (średnioroczne zatrudnienie pracowników stałych i sezonowych wyniosło w 2010/2011 1787 osób, wobec 2769 osób w 2007/2008 r.). Kontynuowana była również sprzedaż zbędnego majątku trwałego - tylko z tego tytułu do kasy spółki wpłynęło w roku obrotowym 2010/11 niemal 36 mln zł.

Inwestycje warte 560 mln zł

"W minionym roku obrotowym KSC kontynuowała również intensywny program inwestycyjny, na który w ostatnich 4 latach zostało przeznaczonych ponad 560 mln zł. W ostatnim roku we wszystkie swoje 7 cukrowni spółka zainwestowała ok. 188 mln zł - głównie w projekty związane z przyjęciem surowca i magazynowaniem. Tylko na samo dokończenie budowy silosów na cukier w Dobrzelinie, Krasnymstawie oraz Nakle (każdy po 50 tys. ton) Spółka wydała łącznie niemal 60 mln zł" – czytamy dalej.

Dobre wyniki przyniosła również zakończona z końcem stycznia kampania cukrownicza 2011/2012. Plantatorzy związani z KSC dostarczyli do 7 cukrowni Spółki ponad 4,4 mln ton buraków cukrowych, co stanowi 109,7% początkowego planu. Z zebranych w tej kampanii buraków cukrownie wyprodukowały ponad 700 tys. ton cukru (564 tys. ton w roku 2010/11). Co więcej, wszystkie cukrownie pobiły rekordy średniej-dobowej produkcji, co było możliwe m.in. dzięki dokonanym inwestycjom, zaznaczono w komunikacie.