Minister wziął udział w seminarium pt. "Połączenia kolejowe jako czynnik integracji gospodarczej i społecznej". Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw powstania kolei dużych prędkości w Polsce, znaczenia rozbudowy kolei dla harmonijnego rozwoju polskich miast oraz możliwości modernizacji infrastruktury kolejowej na trasie Wrocław-Warszawa. W spotkaniu wzięli udział marszałkowie województw Polski południowo-zachodniej.ez wielkich inwestycji

Bez wielkich inwestycji

Nowak podkreślił po raz kolejny, że nie stać obecnie Polski na budowę kolei dużych prędkości, łączących Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. "Będziemy nadal pracować nad studium wykonalności i jednocześnie nad drugim studium, które będzie zakładać przedłużenie linii kolei dużych prędkości do Berlina czy Pragi" - mówił minister.

Podkreślił, że priorytetem resortu jest w miarę szybka poprawa jakości przewozów pasażerskich. Dodał, że średni wiek wagonów to 28 lat, natomiast część linii klejowych jest jeszcze na drewnianych podkładach. Te zapóźnienia - według ministra - trzeba konsekwentnie likwidować.

Nowak poinformował, że do 2014 r. powinno został zmodernizowane połączenie z Wrocławia do Warszawy. "Możliwe jest, żeby tę trasę pociągi pokonywały w ciągu 3,5 godz." - mówił.