Rada dyrektorów producenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) analizuje ofertę "strategicznego sojuszu", złożonego przez właściciela Russian Standard Roustama Tariko, ale podkreśla, że nie oznacza to "zapewnienia dotyczącego jakiejkolwiek transakcji", podała spółka w komunikacie.

"Rada stwierdziła, że zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem działania w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki, z pomocą doradców prawnych i finansowych, obecnie analizuje propozycję złożoną przez Russian Standard.

Analizowanie nie oznacza jednak jakichkolwiek zapowiedzi

Ponadto, Rada stwierdziła, że analiza propozycji Russian Standard przez Radę nie oznacza złożenia jakiegokolwiek zapewnienia dotyczącego jakiejkolwiek transakcji oraz, że nie zamierza dyskutować lub przekazywać okresowych aktualizacji dotyczących tego procesu" - głosi komunikat.

Russian Standard mówi o "strategicznym sojuszu"

W tej sposób władze CEDC odniosły się do propozycji "strategicznego sojuszu", w ramach którego, m.in. Russian Standard dążyłby do wymiany części posiadanych niepodporządkowanych obligacji zamiennych z terminem zapadalności w 2013 r. na akcje zwykłe spółki, uzyskania określonych praw mniejszości oraz miejsc we władzach spółki, a także ewentualnie objąłby spółkę umową kredytową oraz sprzedałby określone prawa związane z dystrybucją oraz inne prawa na rzecz spółki.

Sojusz przez wymianę obligacji na akcje i uzyskanie kontroli operacyjnej nad CEDC

Tariko zaproponował wcześniej, że Russian Standard Corporation może wymienić posiadane obligacje CEDC, o wartości 104 mln USD, na akcje nowej emisji, płacąc po 7 USD za szt. Tym samym udział Russian Standard w CEDC wzrósłby do 25% z obecnych ok. 9,9%.

W drugim etapie rosyjska firma chciałaby włączyć część swoich aktywów do CEDC w zamiast za akcje kolejnej emisji, w efekcie której osiągnęłaby 32,99% akcji CEDC. Jak podawały media, Tariko oczekiwał odpowiedzi do 8 lutego. W połowie grudnia Tariko zapowiadał, że Standard Group planuje zwiększenie udziału w CEDC z 9,9% do ok. 30% - tak, aby przejąć nad nią kontrolę operacyjną.

Już na początku grudnia CEDC informowało, że otrzymało od Russian Standard Corporation ogólną propozycję nabycia dodatkowego pakietu nowych akcji spółki, reprezentującego 19,9% jego kapitału przed rozwodnieniem, w zamian za aktywa Roust Inc., wiodącego rosyjskiego importera alkoholi wysokoprocentowych z segmentu premium, oraz propozycję pomocy CEDC w restrukturyzacji jej zadłużenia. W I-III kw. 2011 roku CEDC miało 597,52 mln USD przychodów wobec 483,16 mln USD rok wcześniej.