"Sektor instytucji rządowych i samorządowych (tzw. GG, czyli general government - PAP) zanotował w III kw. 2011 r. deficyt na poziomie 8,2 mld zł, tj. 2,2 proc. PKB, co oznacza znaczący (o ok. 11,9 mld zł) spadek deficytu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - podał resort finansów w opublikowanej w piątek "Informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych"

"Deficyt sektora GG liczony w ujęciu roku płynnego wyniósł 6,2 proc. PKB, co oznacza spadek o ok. 1,6 pkt proc. rdr" - dodano.

Zgodnie z publikacją deficyt instytucji rządowych i samorządowych po trzech kwartałach 2011 r., (liczony według ESA'95) wyniósł 40,3 mld zł, dług skarbu państwa 762 mld zł, a państwowy dług publiczny 798,8 mld zł.