Rozmowy dotyczące obniżenia opłat, prowadzone od kilku miesięcy przez domy maklerskie z zarządem Giełdy Papierów Wartościowych zakończyły się fiaskiem. Zarząd Giełdy definitywnie wycofał się z wcześniej sygnalizowanej obniżki opłat pobieranych od brokerów, poinformował prezes Izby Domów Maklerskich Janusz Czarzasty.

"To duże rozczarowanie dla środowiska domów maklerskich jak i inwestorów tak korporacyjnych jak i indywidualnych. Tym niemniej branża firm inwestycyjnych niezmiennie oczekuje od GPW przedstawienia i uzgodnienia założeń długofalowej polityki kształtowania opłat giełdowych" - napisał Czarzasty w komunikacie.

Według niego, decyzję zarządu GPW można odbierać jako działanie niesprzyjające rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce, "szczególnie w obliczu zaostrzającej się globalnej konkurencji i planowanych inwestycji związanych ze zmianą platformy transakcyjnej GPW".

Czarzasty podkreśla, że opłaty na GPW należą do najwyższych w Europie, co - jak argumentuje - w obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych i rosnącej presji klientów na obniżkę prowizji może wpłynąć na pogorszenie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego.

W połowie stycznia prezes Izby informował, że IDM uważa, iż "symboliczna" propozycja GPW w kwestii obniżki prowizji od obrotu jest niewystarczająca.