ANALIZA

W ocenie ekspertów za kilka lat w dużych miastach dominować będą łącza miedziane i światłowodowe, a na terenach słabo zurbanizowanych różnego rodzaju łącza bezprzewodowe. Według OECD za kilka lat światowy internet będzie zdominowany przez łącza bezprzewodowe.

Internet z telewizji i telefonu

W Polsce w końcu 2007 roku było ok. 4,7 mln stałych łączy internetowych, z czego ok. 3,4 mln stanowiły łącza szerokopasmowe dostarczane przez telekomy oraz telewizje kablowe. Sieci komórkowe miały ok. 700 tys. klientów płacących miesięczny abonament za dostęp do internetu.

Według GUS (dane z badań ankietowych na próbie 8300 gospodarstw domowych) w I połowie 2007 r. dostęp do internetu - za pomocą różnych technologii - miało 5 mln gospodarstw domowych (41 proc. ogółu), w tym dostęp szerokopasmowy 3,7 mln. GUS podkreśla, że rzeczywisty dostęp miało ok. 4,7 mln gospodarstw, a w pozostałych deklarowano, że mogą go mieć łącząc się np. za pomocą komórki.

Wśród dostawców internetu nie ma zgody co do tempa rozwoju rynku. Według Macieja Wituckiego, prezesa Telekomunikacji Polskiej, tempo wzrostu mierzone liczbą nowych klientów spadnie i w tym roku rynek zwiększy się o ok. 800 tys., podczas gdy w 2007 roku wzrósł o ok. 1 mln łączy. Konkurenci nie widzą spadku popytu. Netia zakłada, że w tym roku zdobędzie ok. 190 tys. nowych klientów. Dynamicznego wzrostu liczby użytkowników internetu oczekują także sieci telewizji kablowej. W ocenie analityków liczba użytkowników mobilnego internetu może wzrosnąć w tym roku do ok. 1 mln, a może być jeszcze większa, gdy zacznie się wojna cenowa, którą wywołać może P4, operator sieci Play.

Za mało komputerów

Barierą wzrostu może okazać się liczba komputerów w mieszkaniach. Według danych GUS, w 2007 roku przynajmniej jeden komputer był w 6,8 mln gospodarstw domowych (54 proc. ogółu). W ciągu roku liczba gospodarstw z komputerem wzrosła o 1 mln. Zwiększaniu się liczby komputerów sprzyja spadek ich cen oraz większa zasobności portfeli Polaków. Z sygnałów płynących od producentów wynika, że w tym roku na rynku mogą pojawić się laptopy kosztujące ok. 1 tys. zł. W promocjach cena najprostszych i najtańszych laptopów pokonała barierę 2 tys. zł już w 2006 r., a obecnie najtańsze i najprostsze laptopy kosztują poniżej 1,4 tys. zł.

Dostęp radiowy przyspieszy

- Około 2 mln naszych klientów (22 proc. ogółu - przyp. GP) z przyczyn technicznych jest poza zasięgiem DSL - mówi Maciej Witucki.

Dlatego grupa TP za pośrednictwem PTK Centertel chce im zaoferować szybki dostęp do internetu za pomocą technologii CDMA w paśmie 450 MHz. Projekt wart ponad 500 mln zł ma zostać sfinalizowany do końca 2009 r. TP nie ujawnia ilu klientów chce zdobyć. Można szacować, że w grę wchodzi 400-500 tys.

Bezprzewodowy internet w technologii WiMax oferuje Netia. Firma początkowo wiązała z tym projektem duże plany, ale wraz ze zmianą strategii radykalnie obniżyła związane z WiMax inwestycje. Netia ma obecnie ok. 6,5 tys. klientów WiMax. W ocenie Pawła Puchalskiego, analityka DM BZ WBK, w tym roku ich liczba wzrośnie do 12 tys., a w 2012 roku do 23 tys.

Radiowy dostęp do internetu oferują m.in. NASK, Crowley Data Poland (głównie klientom biznesowym), Sferia (technologia CDMA w paśmie 800 MHz) i GTS Energis (dla klientów biznesowych) oraz wiele stosunkowo niewielkich firm, takich np. jak poznański Perfekt Net.

Eksperci oczekują też ekspansji szybkiego internetu dostarczanego przez sieci komórkowe. Wzrostowi liczby użytkowników sprzyjać będzie zwiększający się zasięg oraz rosnąca prędkość transmisji. Barierą może być cena (dziś wynosi ok. 120 zł za przesył kilku GB danych), ale i ta powinna zacząć spadać wraz ze wzrostem wykorzystania sieci oraz konkurencją ze strony nowych graczy dysponujących własną infrastrukturą.