W ciągu najbliższych 6 miesięcy 57 proc. badanych spodziewa się wzrostu sprzedaży w branży motoryzacyjnej - wynika z badania firmy Deloitte.

Z badania wynika także, że w perspektywie 12 miesięcy stan zatrudnienia wzrośnie w 38 proc. firm z branży motoryzacyjnej, a redukcję etatów planuje 13 proc. pracodawców z branży.

"Umiarkowany optymizm nie opuszcza (...) przedsiębiorców, gdy zostali oni zapytani o perspektywy zwiększenia rynków zbytu i wielkości sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Niemal 60 proc. respondentów przewiduje, że rynki sprzedaży będą się rozwijać, a przychody wzrosną" - napisano w komentarzu do badania.

"65 proc. osób badanych (...) przyznaje, że w nadchodzącym roku inwestycje są możliwe - 33 proc. z nich ocenia, że są nawet bardzo prawdopodobne. Oznacza to jednak znaczny spadek optymistycznych odpowiedzi w porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przed rokiem - wtedy aż trzy czwarte przedsiębiorców planowało nowe inwestycje, a niemal 50 proc. oceniło, że są bardzo prawdopodobne" - dodano.

Z badania wynika, że w perspektywie 12 miesięcy stan zatrudnienia wzrośnie w 38 proc. firm z branży motoryzacyjnej.

"W tym roku 38 proc. badanych przewiduje wzrost liczby stanowisk w swojej firmie - a rok wcześniej taką opinię wyrażało 36 proc. ankietowanych. Nieznacznie zwiększył się odsetek osób, które dopuszczają ograniczenia zatrudniania - z 11 proc. do 13 proc" - napisano w komentarzu.

"Podobnie jak w roku ubiegłym przewidywania dotyczące zatrudnienia są umiarkowanie optymistyczne, ale należy mieć na uwadze specyfikę rynku motoryzacyjnego, który w określonej części korzysta z pracowników tymczasowych" - dodano.

W porównaniu z badaniem z ubiegłego roku nieznacznie zwiększył się odsetek osób, które planują wzrost wydatków konsumpcyjnych, czyli związanych z infrastrukturą IT, dodatkowymi świadczeniami dla pracowników czy remontami.

"Obecnie 34 proc. przedsiębiorców ocenia, że wyda na ten cel więcej, podczas gdy w ubiegłym roku przekonanie takie wyraziło 30 proc. badanych" - dodano.

Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2011 r. na próbie ponad 80 badanych.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}