"Długo- i krótkoterminowy rating IDR Pekao SA oparty jest na wewnętrznej sile tej instytucji, co odzwierciedla viability rating (ocena jakości zarządzania - przyp. ISB) na poziomie a-. Nie wiąże się on z potencjalnym wsparciem, jakie może być oczekiwane ze strony spółki-matki UniCredit S.p.A. (A-, lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym)" - głosi komunikat.

Stabilna perspektywa odzwierciedla pogląd Fitcha co do jednostkowego profilu ryzyka Pekao SA, jak również wiąże się ze stabilna perspektywą ratingu suwerennego Polski (na poziomie A-).