Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,4 proc.

To najwyższy poziom wskaźnika od prawie 14 lat.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 9,9 proc., wobec 9,9 proc. poprzednio, po korekcie.

Najwyższa była w Hiszpanii: 22,9 proc., najniższa w Austrii: 4,1 proc.

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w listopadzie - podał Eurostat.