Przesył surowca do największych odbiorców w regionie - Niemiec i Turcji - wyniósł odpowiednio 34,02 mld metrów sześciennych - wzrost o 0,1 proc., oraz 25,99 mld metrów sześciennych - wzrost o 44,3 proc.

Znaczący wzrost eksportu zanotowano również do takich krajów jak Grecja - o 38 proc. - do 2,9 mld metrów sześciennych, oraz do Włoch - o 30,9 proc. do 17,08 mld metrów sześciennych. Wśród krajów Europy Zachodniej największy spadek nastąpił do Finlandii - o 12,5 proc. do 4,19 mld metrów sześciennych, Austrii - o 3 proc. do 5,43 mld metrów sześciennych oraz Francji - o 2,9 proc. do 9,53 mld metrów sześciennych.

Do Europy Środkowo-Wschodniej eksport spadł o 4,8 proc. do 37,95 mld metrów sześciennych. Do Chorwacji został on zupełnie wstrzymany. Zaś największy spadek odnotowały Serbia - o 21 proc. do 1,39 mld metrów sześciennych oraz Czechy o 11, 4 proc. do 7,59 mld metrów sześciennych. Największy wzrost w tym regionie odnotowano w eksporcie do Rumunii - o 24,2 proc. do 2,82 mld metrów sześciennych.

Polska okazała się liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorąc pod uwagę wielkość dostaw - 10,25 mld metrów sześciennych, co oznacza wzrost o 3,2 proc.