"To wynik grubo poniżej możliwości potencjału polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki. Polskie społeczeństwo w UE jest najbardziej przedsiębiorcze. Mamy potencjał ludnościowy i bardzo dynamicznych przedsiębiorców (oraz - PAP) w miarę modernizowaną gospodarkę. Polskie firmy przez ostatni rok tylko w części wykorzystały swoje możliwości.

Te dane będą elementem propagandy rządu: że jest tak dobrze. Ale rząd nic nie zrobił, żeby zlikwidować bariery dla przedsiębiorców.

Dane te, na tle innych krajów europejskich, wydają się być lepsze, tylko, że te kraje europejskie są na innym poziomie rozwoju, są o wiele od nas bogatsze".