Akcje spółki Bowim, dystrybutora wyrobów hutniczych, wzrosły o 5,88 proc. do 9,0 zł w debiucie na GPW. To 2-gi debiut w roku 2012 na głównym rynku GPW oraz 428-ma spółka na nim notowana.

W środę po godz. 10.30 akcja Bowimu kosztowała 9,20 zł, o 8,24% więcej niż kurs odniesienia czyli 8,50 zł. Wejściu Bowimu na GPW nie towarzyszyła emisja akcji.

Spółka chciała pozyskać prawie 12 mln dolarów

Pierwotnie spółka miała miała rozpocząć ofertę publiczną akcji 7 października 2011 r., ale z powodu niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych oraz z uwagi na dużą zmienność kursów akcji na GPW zdecydowano się na przeniesienie jej na marzec 2012 r. Spółka informowała we wrześniu ub. r., że chce pozyskać z oferty 11,9 mln zł netto. Przedział cenowy, w jakim miały być przyjmowane deklaracje nabycia w book-buildingu, wynosił 9-11 zł za akcję.

"Nowa emisja, zgodnie z tym co zostało zapisane w prospekcie emisyjnym, ma pojawić się na rynku w marcu. Podtrzymujemy także kwotę, która ma zostać pozyskana. Zostanie ona przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego" - powiedział dziennikarzom podczas debiutu wiceprezes spółki, Jacek Rożek.

Na GPW zadebiutowało 13.139.647 akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E, F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kurs odniesienia ustalono natomiast na 8,50 zł. Oferującym był Dom Maklerski IDM. Celem strategicznym grupy Bowim jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności.

Grupa zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2014 planu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci logistyczno-dystrybucyjnej, w tym budowie wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowej oraz sieci centrów logistyczno-serwisowych. Firma chce także rozwijać usługi serwisu stali oraz poszerzyć oferowany asortyment. "Chcemy się rozwijać zarówno poprzez konsoliację rynku, jak i przez rozwój organiczny, skupiając się na rynku polskim. W tym roku chcemy zakończyć kluczową dla nas inwestycję w fabrykę w Płocku wartą ok. 40 mln zł i kolejnych większych nakładów w najbliższym czasie nie planujemy" - dodał Rożek.

Spółka poinformowała także w prospekcie, że jej skonsolidowany zysk netto w I półr. 2011 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 7,14 mln zł rok wcześniej. Wartość przychodów ze sprzedaży grupy wzrosła o 58,6% r/r do 559,99 mln zł. Przychody grupy w 2010 r. wyniosły 804,6 mln zł, a zysk netto 8,72 mln zł. "Zarząd nie będzie jednak rekomendował wypłaty dywidendy. Oczywiście chcemy ją w przyszłości wypłacać, ale dopóki nie zakończymy procesu inwestycyjnego, takiej rekomendacji nie będziemy wydawać" - podsumował Rożek.

Grupa Kapitałowa Bowim jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż wyrobów stalowych w tym blach, kształtowników, prętów i rur. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez własną sieć sprzedaży, w skład, której wchodzi centrum logistyczno - dystrybucyjne w Sosnowcu oraz dziewięć punktów handlowych. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz cięciem blach. Bowim oferuje także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa.