W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 9,6 proc. i wyniosły 729 mln 556,4 tys. zł.

WIG wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 39660,19 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,84 proc. i wyniósł 2272,99 pkt, sWIG80 wzrósł o 0,77 proc. i wyniósł 9043,19 pkt, WIGdiv wzrósł o 0,21 proc. i wyniósł 933,04 pkt, a indeks WIG-Plus wzrósł o 0,75 proc. do 780,52 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKOBP (101,4 mln zł), PZU (86,3 mln zł), KGHM (68 mln zł), PEKAO (67,9 mln zł) i TPSA (48,7 mln zł).

Największe wzrosty w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: ODLEWNIE (17,8 proc.), BIOTON (14,3 proc.), CDRED (13,5 proc.), DECORA (10,4 proc.) i UNICREDIT (8,8 proc.).

Największe spadki w notowaniach ciągłych odnotowały akcje spółek: PRONOX (10 proc.), ASSECOSEE (8,4 proc.), ABMSOLID (7,8 proc.), ATLANTIS (7 proc.) i REINHOLD (6,7 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty wzrosły o 1,7 proc. i wyniosły 673 mln 367,4 tys. zł.

Na rynku obligacji obroty wzrosły o 1191,1 proc. i wyniosły 4 mln 933,3 tys. zł.

Na rynku notowań jednolitych nie wzrosły notowania żadnej spółki, trzech spadły, trzech się nie zmieniły, a akcjami dziesięciu nie handlowano. Obroty wzrosły o 15,7 proc. i wyniosły 35,1 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 86 spółek, 80 spadł, 99 nie zmienił się, a akcjami 94 nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji spadły o 6,6 proc. i wyniosły 3 mln 791,4 tys. zł.