Dynamika przychodów w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników wyniesie w tym roku 8,1%, uważają eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan. W ich ocenie koszty będą rosły wolniej i zwiększą się o 7,5%.

"W 2012 roku wynik finansowy netto przedsiębiorstw przekroczy 110 mld zł i będzie o ok. 10% wyższy niż w 2011 roku.

Rentowność sprzedaży netto powinna utrzymać się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku" - czytamy w komunikacie Lewiatana.

Według prognozy ekspertów PKPP zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrośnie w tym roku o 2% w porównaniu z 2011 rokiem, a wynagrodzenia o 3,8%. Kredyty przedsiębiorstw będą wyższe o 10%, natomiast depozyty o 6%.

„Zdolność do regulowania zobowiązań będzie cały czas bardzo wysoka. Firmy będą zarabiały, a jednocześnie nie zwiększą w sposób istotny swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zysk netto osiągnie 78% przedsiębiorstw.

Nadal jednak relatywnie duży odsetek firm nie wypracuje w 2012 roku dodatniego wyniku finansowego" – powiedziała główna ekonomistka PKPP Lewiatan, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, cytowana w komunikacie.