Dwuletnie porozumienie MFW z Polską zostało zaaprobowane przez Fundusz 21 stycznia 2011 roku; opiewa ono na kwotę 19,17 SDR, czyli około 29,4 mld dolarów. Wcześniej Polska sygnowała dokument dwukrotnie: w maju 2009 roku i w lipcu 2010 roku.

Elastyczna linia kredytowa, przyznana w związku ze zwiększonym ryzykiem zewnętrznym, odgrywa ważną rolę w umocnieniu zaufania rynków oraz stanowi wsparcie dla strategii makroekonomicznej polskich władz – podkreśliła po zakończeniu dyskusji na forum Rady Wykonawczej zastępczyni dyrektora wykonawczego MFW, Nemat Shafik. 

“Szybki powrót Polski do silnego wzrostu po globalnym kryzysie stanowi potwierdzenie solidnych fundamentów gospodarczych oraz politycznych decyzji, w tym śmiałego programu fiskalnego, który zakłada równowagę między problemami wynikającymi z krótkoterminowej cykliczności, a dążeniem do osiągnięcia trwałej kondycji fiskalnej w średnim okresie. Program ten zawiera również wiarygodną politykę dochodzenia do celu inflacyjnego, uwzględniającego oczekiwania inflacyjne, oraz efektywny system nadzoru, który pomaga w zachowaniu stabilności finansowej” – argumentowała wiceszefowa MFW.

Przedstawicielka Funduszu wskazała, że w prognozach dotyczących Polski ryzyko odzwierciedla głównie możliwość infekcji z reszty Europy. Ale dodaje, że Polska posiada szerokie pole manewru dla zneutralizowania potencjalnych negatywnych skutków ze wstrząsów zewnętrznych, mając wsparcie w postaci porozumienia o elastycznej linii kredytowej, a polskie władz deklarują realizację zdecydowanej polityki.