Ponad 60 proc. ze 100 respondentów z Polski uznało naszą reputację w tym zakresie za bardzo słabą lub raczej słabą. To najgorszy wynik spośród wszystkich badanych krajów, a wyprzedziły nas m.in. takie kraje jak RPA, Algieria, Meksyk, Rosja czy Turcja. Równie negatywne oceny wystawili nam przedstawiciele firm niedziałających w Polsce.

Oceniano też np. czy otoczenie sprzyja innowacyjności. Chodzi o wsparcie rządowe, inwestorów prywatnych i ochronę własności intelektualnej. Polska wraz z Japonią, Rosją i Francją należy do tych państw, w których wyniki uznano za negatywne.

Pocieszające jest, że w ostatnich pięciu latach w Polsce zmieniło się pod względem innowacyjności na lepsze. Poprawę zauważyło aż 93 proc. respondentów, podczas gdy np. w USA tylko 50 proc.

Wg tego badania najbardziej innowacyjnym krajem jest Izrael.