"Deficyt rachunku bieżącego w listopadzie 2011 r. wyniósł 1.034 mln euro. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (952 mln euro) i obrotów towarowych (749 mln euro) oraz dodatnie salda usług (377 mln euro) i transferów bieżących (290 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu.

W analogicznym miesiącu 2010 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2 mld 697 mln euro.

W listopadzie 2011 r. eksport towarów oszacowano na poziomie 11 mld 986 mln euro, a import 12 mld 735 mln euro. W porównaniu z danymi za listopad 2010 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 813 mln euro, tj. o 7,3 proc., a import towarów wzrósł o 282 mln euro, tj. o 2,3 proc.

Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 749 mln euro i w porównaniu do listopada 2010 r. poprawiło się o 531 mln euro.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne i wyniosło 113 mln euro.

"O wysokości tego salda zadecydował odpływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji oraz z inwestycji bezpośrednich" - napisano.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było ujemne i wyniosło 144 mln euro.