Rezerwy dewizowe Chin wyniosły na koniec 2011 roku 3,18 bilionów dolarów - poinformował chiński bank centralny. Jest to wzrost w ujęciu rocznym o 330 mld dol. (z 2,85 bln dol.). Natomiast w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek o 20 mld dol. (z 3,2 bln dol.).

Poprzedni ostatni spadek tych rezerw miał miejsce w drugim kwartale 1998 roku, w czasie nasilenia się azjatyckiego kryzysu finansowego. Bank centralny nie podał, jak obecna redukcja rozłożyła się na poszczególne waluty.

Poprzedni ostatni spadek tych rezerw miał miejsce w drugim kwartale 1998 roku, w czasie nasilenia się azjatyckiego kryzysu finansowego. Bank centralny nie podał, jak obecna redukcja rozłożyła się na poszczególne waluty.

Przyczynami zmniejszenia się chińskich zasobów dewizowych są najprawdopodobniej europejski kryzys zadłużeniowy oraz osłabienie światowej koniunktury. W rezultacie tych zjawisk spadł popyt na chińskie towary, co zredukowało napływ dewiz do Chin. W ostatnim czasie nastąpiło też lekkie schłodzenie chińskiej koniunktury wewnętrznej, co mogło być dla inwestorów bodźcem do wycofywania kapitału ze skądinąd intensywnie rozwijającego się państwa.

Na koniec 2010 roku rezerwy walutowe w Chinach wynosiły 2,85 biliony dolarów. W 2011 roku po raz pierwszy przekroczyły one barierę trzech bilionów i ustanowiły nowy rekord.

Rezerwy walutowe Chiny (bez Hongkongu, Makao i Tajwanu) nadal zajmują pierwsze miejsce na świecie. W trójce liderów znajdują się także Japonia i Rosja.