Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych szacuje, że wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2012 roku, poinformowało KUKE w komunikacie.

"Korporacja oczekuje, że wzrost gospodarczy w roku 2012 (choć niższy niż spodziewany 4,3% z roku 2011) wciąż prezentować się będzie dobrze, wynosząc 3,6%"- podano w komunikacie.

KUKE podkreśla, że widoczne w wynikach drugiego i trzeciego kwartału 2011r. inwestycje firm, będą wymagać kontynuacji przez kilka kolejnych kwartałów, co nie powinno znacząco wpłynąć na osłabienie ich rentowności w najbliższym czasie, nawet w obliczu spodziewanego osłabienia koniunktury w państwach europejskich.

W projekcie budżetu na 2012 rok rzad zapisał wzrost gospodarczy w wysokości 2,5%, zaś bank centralny oczekuje wzrostu w wysokości ok. 3,0%. W tym przedziale mieści się także większość prognoz ekonomistów bankowych. (ISB) amo/tom