"PGNiG SPV 1, w której PGNiG posiada 100 proc. udziałów, podpisała ze spółką Vattenfall AB ostateczną umowę sprzedaży akcji, której przedmiotem jest nabycie z dniem 11 stycznia 2012 roku 24.591.544 akcji w kapitale zakładowym spółki Vattenfall Heat Poland z siedzibą w Warszawie, które stanowią ponad 99,8 proc. w kapitale zakładowym i uprawniają do ponad 99,8 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu VHP" - napisała spółka w komunikacie.

Wartość sprzedaży zależała od momentu zamknięcia transakcji

W sierpniu gazowy koncern ogłosił, że kupi polskie aktywa ciepłownicze szwedzkiego koncernu Vattenfall za 2,96 mld zł, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa (ang. enterprise value) na poziomie około 3,5 mld zł. Cena nabycia była indeksowana, odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie. Wysokość ostatecznej ceny nabycia miała zależeć od daty zamknięcia transakcji sprzedaży akcji.

PGNiG czekają duże inwestycje

PGNiG chce dokończyć prace związane z instalacją odsiarczania oraz odazotowania spalin w elektrociepłowni Siekierki w 2012, w połowie tego roku chce zaś wybrać wykonawcę konwersji kotła spalającego węgiel w Siekierkach na instalację do spalania biomasy - spółka podała w komunikacie prasowym.

Do 2017 PGNiG chce ukończyć nowy blok gazowo parowy w EC Żerań, który ma zastąpić funkcjonujący tam obecnie wyeksploatowany układ kolektorowy. Spółka analizuje obecnie również możliwość budowy kolejnych jednostek gazowych w innych warszawskich lokalizacjach.

W najbliższych dniach nazwa spółki VHP zostanie zmieniona i jej dalsza działalność kontynuowana będzie pod nazwą PGNiG Termika.

Pod koniec sierpnia przedstawiciele PGNiG informowali, że inwestycje Vattenfall Heat Poland do 2020 roku wyniosą 5-5,5 mld zł. Wartość każdego z projektów wynosiłaby ok. 1,7-1,9 mld zł. Budowane będą tam dwa bloki gazowo-parowe o mocy ok. 400 MW każdy. Przedstawiciele PGNiG zapowiadali też, że "jeśli nie w tym, to w przyszłym roku EBITDA VHP przekroczy 500 mln zł".