Jak powiedział dziennikarzom wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc, z kwoty ok. 1,1 mld zł na poszukiwanie gazu łupkowego zostanie przeznaczonych 200 mln zł, a około 300 mln zł spółka zamierza zainwestować w aktywa Vattenfalla.

Prezes PGNiG Michał Szubski poinformował, że finalizacja przejęcia aktywów Vattenfalla nastąpi w pierwszych dniach stycznia 2012 r. "Nie chcemy zamykać tej transakcji w tym roku, bo spowodowałoby to znaczące pogorszenie naszych wskaźników" - powiedział.

Pod koniec listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez PGNiG spółki Vattenfall Heat Polska.

W sierpniu gazowy koncern ogłosił, że kupi polskie aktywa ciepłownicze szwedzkiego koncernu Vattenfall za 2,96 mld zł, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa na poziomie około 3,5 mld zł. Cena nabycia jest indeksowana, odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie, a wysokość ostatecznej ceny nabycia będzie zależna od daty zamknięcia transakcji sprzedaży akcji.

W poniedziałek transakcję kupna Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla sfinalizował Tauron, finansując transakcję z emisji obligacji w wysokości 3,3 mld zł i środkami własnymi w kwocie ponad 320 mln zł.