Deficyt budżetowy w ubiegłym roku wyniósł 25 mld zł. To o 15 mld zł mniej, niż założono w budżecie na 2011 r.
Deficyt finansów publicznych uplasował się na poziomie ok. 5,6 proc. PKB – takie szacunki zawarł Jacek Rostowski, minister finansów, w liście do Olli Rehna, unijnego komisarza ds. gospodarczych i walutowych. Równocześnie szef polskiego resortu finansów podkreślił w piśmie, że na ten rok planuje kolejne działania, tak by obniżyć deficyt poniżej 3 proc. PKB. Zostały one wymienione w expose premiera Donalda Tuska. Są to m.in. podniesienie składki rentowej, pozyskanie wysokich dywidend z jak największej liczby spółek Skarbu Państwa, a także wprowadzenie wywołującego kontrowersje podatku od kopalin i wzrost akcyzy na paliwa i opłat paliwowych.