Założyciel FOR prof. Leszek Balcerowicz podkreślił podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Warszawie, że wzrost podatków nie jest rozwiązaniem problemu finansów publicznych. "To rosnące potrzeby wydatkowe rodzą pomysły, by podwyższać podatki czy inne dochody państwa" - uważa.

"My nie możemy opierać naszych nadziei na dobrą przyszłość głównie na tym, że gdzie indziej jest gorzej lub źle. My musimy tworzyć lepsze warunki dla działania, gospodarowania, dla rozwoju. Czyli reforma, a nie tylko - czy głównie - podwyżki podatków. Na to trzeba naciskać" - mówił prof. Balcerowicz.

W poniedziałek Aleksander Łaszek z FOR przedstawił ocenę programu redukcji deficytu w latach 2010-12. Według FOR pozytywnym elementem expose premiera była zapowiedź stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet i zrównania go na poziomie 67 lat. Jednak zapowiedziane tempo podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet - zrównanie miałoby nastąpić w 2040 r. jest zbyt wolne - mówił Łaszek. - Przed zakończeniem okresu wydłużania emerytur przejdą już na nią roczniki wyżu demograficznego, dlatego tempo powinno być szybsze".

Forum negatywnie ocenia podniesienie składki rentowej. Według FOR podniesienie składki przyczyni się do wzrostu klina podatkowego. "Sprawi to, że tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie już istniejących stanie się droższe dla pracodawców. Oznacza to ograniczenie popytu na pracę" - uważa Łaszek.

W zapowiedziach rządu zabrakło deklaracji gruntownej reformy systemu podatkowego - "nadmiernie skomplikowanego i wielokrotnie zmienianego, nakładającego na przedsiębiorców zbędne obciążenia administracyjne" - ocenia FOR. Uproszczenie systemu podatkowego nie tylko znacznie ułatwiłoby prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, ale także ograniczyłoby rozmiary szarej strefy, przyczyniając się do wzrostu dochodów podatkowych - uważa Forum.

Jako przykład działań, zgłaszanych przez ministra finansów do Brukseli, dotyczących zwiększenia dochodów w celu naprawy finansów publicznych, Balcerowicz wymienił mandaty drogowe. "W liście do Komisji Europejskiej minister podaje, że wpływy z tego tytułu będą wynosiły 1 mld zł w związku z rozszerzeniem systemu radarów" - mówił profesor.

FOR ocenia, że wpływ ustawy zobowiązującej rolników do płacenia części składki zdrowotnej na dochody sektora finansów publicznych będzie niewielki. "Co więcej, sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej może zniechęcać drobnych rolników do sprzedaży ziemi, opóźniając ich przejście do bardziej produktywnych sektorów gospodarki" - powiedział Łaszek. "Dobrą zmianą jest objęcie rolników obowiązkową rachunkowością, co z czasem może pozwolić na włączenie ich do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i podatku PIT" - uważa.

Forum Obywatelskiego Rozwoju istnieje od 2007 r. FOR organizuje debaty, publikuje raporty i analizy dotyczące spraw społeczno-gospodarczych - stanu finansów publicznych, sytuacji na rynku pracy, wolności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i tworzenia prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa.