Rentowność wyniosła 1,93 proc. wobec 1,98 proc. podczas poprzedniej aukcji 23 listopada.

Stosunek popytu do podaży wyniósł 1,27 wobec 1,1 podczas aukcji w listopadzie.